O spoločnosti

Našou prioritou je individuálny prístup ku klientovi a spokojnosť klienta.

Optimal Accounting, spol. s r.o.

Spoločnosť OA, spol. s r.o. je mladou dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou. V priebehu krátkeho obdobia od svojho vzniku si vybudovala pevné postavenie na slovenskom trhu. Našou prioritou je individuálny prístup ku klientovi a spokojnosť klienta.

KVALITA

Kvalitné zmluvné vzťahy pri spracovaní účtovníctva a poskytovaní ostatných služieb v oblasti účtovníctva a financií sú pre nás samozrejmosťou.

PROFESIONALITA

Spracovanie účtovníctva vykonávame na vlastnom zakúpenom software Pohoda v priestoroch našej spoločnosti. Odovzdávanie dokladov je na základe dohody podľa potrieb klienta (u nás alebo v sídle klienta) podľa množstva odovzdávaných účtovných dokladov a toho či je klient mesačný alebo štvrťročný platca DPH.

ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť OA spol. s r.o. má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie. Počas svojej existencie získala klientov z rôznych oblastí podnikania, ktorým poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva.