Kontakt


Kontaktný formulár

Kontaktujte nás na info@optimalaccounting.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

captcha
Fakturačné a kontaktné údaje

OA, spol. s. r. o. (dane a účtovnícke služby)
Marián Koleno – konateľ
tel.č.: 0905 839 893
IČO: 50 809 253
DIČ: 2120478844
Sídlo: Wuppertálska 1373/2, 040 23 Košice
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu IBAN: SK24 0900 0000 0051 2790 6996
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, číslo vl: 41123/V odd. Sro