Ponuka služieb

Našou prioritou je individuálny prístup ku klientovi a spokojnosť klienta.
PONUKA SLUŽIEB

Optimal Accounting, s r.o.

Spoločnosť ponúka kompletné služby v oblasti účtovníctva

VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
Vedenie účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá a ďalšie subjekty zapísané v obchodnom registri, či osoby vedúce podvojné účtovníctvo dobrovoľne.

VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA
Vedenie účtovníctva pre živnostníkov, občianske združenia, neziskové organizácie, ale aj lekárov, advokátov, tlmočníkov a iné osoby podnikajúce na základe osobitého predpisu.

SPRACOVANIE MIEZD A PERSONALISTIKY
Kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy pre ľubovoľný počet zamestnancov a komunikácia s príslušnými úradmi.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRIDANEJ HODNOTY
Vypracovanie a pravidelné podávanie súhrnného výkazu k DPH, daňových priznaní DPH a kontrolných výkazov.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB
Vypracovanie uceleného daňového priznania pre všetky typy daňových priznaní.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB
Vypracovanie uceleného daňového priznania pre všetky typy daňových priznaní.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Vypracovanie uceleného daňového priznania pre všetky typy daňových priznaní.

ZASTUPOVANIE KLIENTOV PRI DAŇOVÝCH KONTROLÁCH
Pomoc pri daňovej kontrole, zastupovanie klienta pred daňovým úradom.

ZABEZPEČENIE AUDITU
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a ostatné audítorské služby.

PORADENSTVO
Poskytujeme konzultácie a spoluprácu v oblasti daňového poradenstva a účtovného poradenstva.

POMOCNÉ ÚČTOVNÍCKE PRÁCE
Poskytujeme pomocné práce v oblasti účtovníctva.